Ordføreren reklamerte for deponiplanene for ekspertutvalget

Høyre-ordføreren i Nesset kommune orienterte ekspertutvalget om planene til Veidekke om deponi for farlig avfall i Oslo onsdag 21. august.

Ekspertutvalget er utnevnt av regjeringen for å komme med forslag til hvordan behandling av farlig avfall skal foregå i fremtiden. Utvalget gjennomførte et møte onsdag 21. august og skal komme med en innstilling innen 1. november.

Høyre-ordføreren i Nesset kommune reklamerte for planene til Veidekke på Raudsand. Ordføreren ønsket på vegne av kommunen deponiet velkommen.

Sammen med ordføreren var også Bergmesteren Raudsand på møtet og reklamerte for planene. Mange andre firma og foreninger deltok.

Møteplan for møtet med ekspertutvalget 21. august

Foto: Ekspertutvalget fotografert sammen med representanter fra NOAH under en nylig befaring på Langøya. Foto: Unni Claussen / NOAH.