Avfallsdeponi på Raudsand

Bør eit deponi for farleg avfall bli etablert på Raudsand i Nesset? Det er ikkje politikarane samde om. Sjå debatten her: