Bergmesteren fikk ja fra Miljødirektoratet

Tillater askesortering og deponi for ordinært avfall i Nesset.

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset. Foto: Miljødirektoratet 
Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset. Foto: Miljødirektoratet 

Bergmesteren Raudsand må likevel vente på endelig avgjørelse om reguleringsplan før eventuell oppstart av deponiet.

Det meldte Miljødirektoratet i en pressemelding fredag.

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset.

Bergmesteren Raudsand får også tillatelse til å starte deponering av ordinært avfall i Deponi 2. Her kan bedriften deponere blant annet bunnaske etter utsortering av metall, men altså kun dersom disse restfraksjonene klassifiseres som ordinært avfall.

Bunnasken vil ankomme med båt fra ulike avfallsforbrenningsanlegg, og mellomlagres på området. Metall fra asken skal sorteres ut og vil bli omsatt videre.

………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/08/31/Bergmesteren-fikk-ja-fra-Milj%C3%B8direktoratet-19825134.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/08/31/F%C3%A5r-etablere-sorteringsanlegg-og-deponi-p%C3%A5-Rausand-19825237.ece