Ulike meninger om deponi på Raudsand

Hva mener politikerne i Nye Molde om deponi på Raudsand? Sjøl om listetoppene har klare svar, er flere av partigruppene delt.

Raudsand: Politikerne i Nye Molde ser ulikt på planene om nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.  8Foto: Øyvind Leren 
    
      (Foto: Oivind Leren)
Politikerne i Nye Molde ser ulikt på planene om nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Foto: Øyvind Leren  FOTO: OIVIND LEREN

I serien «Hvem skal styre Molde?» på 1FM og Rbnett, gjelder ett av spørsmålene syn på nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset.

Ordstyrer / ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde, utfordrer kandidatene om å svare raskt og kort på spørsmålet: «Skal det åpnes for avfallsdeponi på Raudsand?»

…………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/08/30/Ulike-meninger-om-deponi-p%C3%A5-Raudsand-19824349.ece