Høgre vil likevel stille

For Frp stiller statsråd Sylvi Listhaug. Møre og Romsdal Høgre ville først ikkje delta, men snudde og blir likevel med.

Raudsand: «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» arrangerer folkemøte med paneldebatt i Molde. Tema er Raudsand som lokasjon for deponi for farleg avfall, og debatt om korleis dei politiske partia stiller seg.Foto: Øyvind Leren 
        
            (Foto: Oivind Leren)
«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» arrangerer folkemøte med paneldebatt i Molde. Tema er Raudsand som lokasjon for deponi for farleg avfall, og debatt om korleis dei politiske partia stiller seg.Foto: Øyvind Leren

……………………………………………

Debatt

Kor står dei ulike politiske partia i Møre og Romsdal i denne viktige saka for Nye Molde kommune og regionen vår? er tema for debatten, der organisasjonen han invitert fylkespartia i Møre og Romsdal.

Alle partia med

For Frp stiller statsråd Sylvi Listhaug, for Sp Kristin Sørheim, for Venstre Pål Farstad, for SV Yvonne Wold, for KrF Svein A. Roset, for Arbeidarpartiet Jakob Vorren, for MDG Carl Johansen, for Rødt Ivar Røsand. Høgre stiller med nessetordførar Rolf Jonas Hurlen.

…………………………………………………….

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/09/02/H%C3%B8gre-vil-likevel-stille-19844537.ece