Sylvi Listhaugs giftige triks i Møre og Romsdal

Den siste uken har saken om giftdeponi på Raudsand blitt en nasjonal sak ved at tre spørsmål skal avgjøres av statsråder i tre departementer.

Leserbrev i Romsdals Budstikke av Morten Walløe Tvedt, Lagleder Rødt Molde og førsteamanuensis i forvaltningsrett.

LAGLEDER I RØDT MOLDE: Morten Walløe Tvedt. 
LAGLEDER I RØDT MOLDE:Morten Walløe Tvedt. 

Sylvi Listhaug sier nei til giftdeponi på Raudsand, i Nye Molde kommune. I innspurten i valgkampen den 21. august 2017 er Sylvi Lishaug sitert av NRK og Romsdals Budstikke: «Å pøse på med meir farleg avfall og gift i eit deponi på Raudsand, er uaktuelt.» Sylvi Listhaug er videre sitert på: «For meg, som representant for Møre og Romsdal, er planene om eit stort deponi av farleg avfall uforeinleg med dei store verdiane som området representerer med fjorden og reiselivet. Dette er eit så fantastisk område av landet at vi ikkje kan ta risiko om meir forureining.» I samme innlegg sier KrFs Steinar Reiten at «KrF ikkje er interessert i å vente på konsekvenseutgreiinga før partiet seier nei.» To av fire regjeringspartier later altså som at de er mot mer deponering.

I mai 2018 kommer det nok et PR-stønt fra Sylvi Listhaug: Det er fakkeltog og folkemøte mot giftdeponiet.

I brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen innlevert 12. november 2018 skriver Sylvi Listhaug til Ola Elvestuen: «Sylvi Listhaug (FrP): Miljødirektoratet konkluderer med at det er urealistisk å få på plass et nytt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune innen 2022. Vil statsråden vrake Raudsand-alternativet til fordel for Brevik på grunnlag av dette?»

Svaret fra Ola Elvestuen er som vanlig fra Venstre: «Klima- og miljødepartementet vurderer nå videre prosess for å sikre behandlingskapasitet for farlig avfall. Det er ikke tatt noen beslutning om eventuell videre statlig involvering i saken.»

Så spørsmålet er, Folkehelseminister Sylvi Listhaug, hva vil du gjøre med denne saken?

Saken om giftdeponi handler akkurat nå om tre vedtak:

  • Regjeringen bruker Statsbudsjettet for 2019 til å skaffe seg mulighet for å legge området ut for salg. Budfrist ble satt til 30. august 2019.
  • Reguleringsplanen vedtas av Nesset kommunestyre. Fylkesmannen stadfester planen den 21. august 2019 står det å lese på NRK sine sider. Fylkesmannen har stadfestet planen, selv om seks andre berørte kommuner (Gjemnes, Kristiansund, Halsa, Sunndal, Tingvoll og Averøy) som har interesser i fjorden, er mot. Likevel stadfestet konstituert fylkesmann Rigmor Brøste planen uten noen grundig selvstendig vurdering.
  • Miljødirektoratet behandler i stillhet en søknad om tillatelse til å drive ‘forusensende virksomhet’ i dette området. Tillatelse blir gitt den 29. august 2019. Klagefristen løper i tre uker, så siste mulighet for klage er den 19. september.

Hvis Sylvi mener at hun vil stanse giftdeponiet, så har hun sjansen denne uken. Alle disse tre sakene ligger til behandling SAMTDIG i regjeringen:

Salget skal avgjøres av Nærings- og fiskeridepartementet. Det vil si at Torbjørn Røe Isaksen kan stanse salget. Staten får da mulighet til rydde opp i gift og avfall, både det som ligger åpent i fjellet og det som ligger i undersjøiske gruveganger. Over lang tid har det vært dumpet avfall og naturgifter som i stor grad ligger i dagen med mye avrenning til fjorden. På grunn av bergartene kan det virke som om mye av dette siger urenset ut i fjorden. Prospektet for salget inneholder mange løse tråder, særlig om tilstanden på Raudsand pr. i dag. Hvis området selges til Veidekke eller Bergmesteren Raudsand (som begge er interessenter) vil det nesten bli umulig å få stanset et nytt deponi.

Sylvi Listhaug: Vil du sørge for at regjeringen stanser salget?

Den endelige stadfestelsen av reguleringsplanen fra Nesset kommune, vil bli tatt av Kommunalminister Monica Mæland fra Høyre. Reguleringsplanen har trolig så store mangler knyttet til seg, at den kan være ugyldig. For eksempel er det usikkerhet om hvorvidt reglene i Plan- og bygningsloven § 5-4 til § 5-6 er overholdt.

Sylvi Listhaug: Vil du sørge for at reguleringsplanen fra Nesset oppheves og sendes tilbake til ny behandling i kommunen (i Nye Molde kommune)?

Forvaltningsloven (§ 35.1) gir Klima- og miljøminister Ola Elvestuen full mulighet til å omgjøre tillatelsen fra Miljødirektoratet om å drive ‘forusensende virksomhet’ på Raudsand. Dette innebære at han har muligheten til å stoppe ny forurensende virksomhet. Dette kan han fritt gjøre frem til klagefristen løper ut den 19. september. Etter denne datoen blir det mye vanskeligere å stanse tillatelsen.

Sylvi Listhaug: Vil du sørge for at KLD omgjøre tillatelsen gitt fra Miljødirektoratet?

Så Sylvi Listhaug, hvis du mener det du selv sa da du ble valgt til Stortinget i 2017: «Å pøse på med meir farleg avfall og gift i eit deponi på Raudsand, er uaktuelt.» så har du NÅ anledning til stanse disse tre avgjørelsene i den regjeringen du og FIRE andre fra Møre og Romsdal sitter i. Jeg tror du, Listhaug, kommer til svikte velgerne dine i Møre og Romsdal, ved å ikke stanse disse tre sakene i uken før valget. Eller – kan det tenkes at du for en gangs skyld kan gjøre ord til handling?

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2019/09/02/Sylvi-Listhaugs-giftige-triks-i-M%C3%B8re-og-Romsdal-19837493.ece