Det har kommet inn ett bud på «Raudsand gruver» – Veidekke vil kjøpe.

Flere spurte, men bare ett bud

Advokat Arild Paulsen hos Advokatene Simonsen Vogt & Wiig som har rollen som salgsformidler av den statlige eiendommen, opplyser at det kom inn ett bud.

– Vi har hatt flere forespørsler, men bare en interessent har kommet med bud, sier Paulsen til Romsdals Budstikke. Ut over dette viser han til Direktoratet for mineral forvaltning for ytterligere kommentarer.

………………………………………

– Ikke veldig høgt bud

John Strand, styreleder i Bergmesteren Raudsand og konsernadvokat i Veidekke, bekrefter at Veidekke har lagt inn bud på fire av de fem aktuelle eiendommene på Raudsand. Den femte er området der Real Alloy er ligger.

– Vi har lagt inn bud på de eiendommene som er relevant for vår plan, seier Strand. Hvor høgt budet er, vil han imidlertid ikke være konkret på.

……………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/09/03/Bare-%C3%A9n-interessent-19854242.ece