Mener deponi-debatt blir «ekkokammer»

Torgeir Dahl (H) kaller kveldens politiske debatt om deponi på Raudsand for et «ekkokammer» – et møte for å styrke allerede sterke følelser. Styreleder Solholm er ikke overrasket.

«Ekkokammer»: Torgeir Dahl (H) kaller kveldens politiske debatt om deponi på Raudsand for et «ekkokammer». 
        
            (Foto: Bjørn Brunvoll)
Torgeir Dahl (H) kaller kveldens politiske debatt om deponi på Raudsand for et «ekkokammer».  FOTO: BJØRN BRUNVOLL

– Da vi ble spurt om å delta utfordret jeg arrangørene om også å la tiltakshaverne – Stena Recycling og Veidekke sammen med Bergmesteren Raudsand om å få delta, og presentere sitt prosjekt. Jeg mener de har utviklet prosjektet i en helt annen retning enn bare et deponi. Nå er prosjektet mer i tråd med moderne tanker om sirkulær økonomi og avfall som en ressurs, sier Torgeir Dahl.

I kveld arrangerer «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» folkemøte og politiske debatt i Molde med tittelen; «Giftdeponi i Molde kommune?». Alle de politiske partiene stiller med kandidater – Høyre var først svært lunkne til å stille – men velger å sende Nesset-ordfører Hurlen.

Høyre er ganske alene om å si ja til deponi.

………………………………………………….

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/09/04/Mener-deponi-debatt-blir-%C2%ABekkokammer%C2%BB-19861086.ece