Molde må ikke bli giftdumpingens hovedstad

Møre og Romsdal FrP mener det er helt feil å legge et giftdeponi på Raudsand.

Sier nei: Sylvi Listhaug og nabo Synnøve Harstad er klare motstandere av deponiplanene på Raudsand.  
        
            (Foto: Frp.)
Sier nei: Sylvi Listhaug og nabo Synnøve Harstad er klare motstandere av deponiplanene på Raudsand.   FOTO: FRP.

FrPs 1. nestleder, Sylvi Listhaug, besøkte onsdag Nesset kommune for å møte naboer til det som kan bli et nytt giftdeponi. i en pressemelding viser Listhaug til  at Nesset kommune har vedtatt en reguleringsplan som kan være starten på at det åpnes for et slikt deponi på Raudsand. Listhaug er i likhet med nabo Synnøve Harstad bekymret for konsekvensene av et slikt deponi i Møre og Romsdal. Listhaug mener derfor det er viktig å få inn politikere i nye Molde kommune som vil kjempe mot dette, og som vil omgjøre vedtaket som er fattet i Nesset kommune.

– Jeg frykter at et giftdeponi i Møre og Romsdal vil være negativt for vårt omdømme. Vi har en flott natur å ta vare på som er grunnlaget for turistnæringen. I tillegg er det stor matproduksjon i området, både fisk og landbruk. Stedet er ikke egnet for et giftdeponi. De få arbeidsplassene dette vil gi vil ikke oppveie for alle de vi kan miste innenfor andre næringer, sier Listhaug.

………………………………………………

Onsdag kveld blir det debatt om deponiet på Raudsand på Scandic Seilet. Listhaug deltar selv i debatten, og håper hun kan få et klart svar fra de andre partiene om de vil støtte FrP i stanse deponiet i nye Molde kommune.

https://www.driva.no/nyheter/2019/09/04/Molde-m%C3%A5-ikke-bli-giftdumpingens-hovedstad-19858922.ece