Etterforskes for ulovlig samarbeid

Stena Recycling AS og Østbø AS etterforskes for mistanke om ulovlig samarbeid om anbud, opplyser Konkurransetilsynet.

Etterforskningen av Stena Recycling AS pågår fortsatt, opplyser Konkurransetilsynet. Foto: Norsk Recycling AS

Konkurransetilsynet foretok i midten av juni uanmeldte kontroller hos Stena Recycling med datterselskap, Østbø AS og Salten Bilruter AS, etter en beslutning fra Bergen tingrett.

Brudd på konkurranseloven?

Bakgrunnen for aksjonene var at Konkurransetilsynet ville undersøke om det foreligger brudd på konkurranselovens paragraf 10 om ulovlig samarbeid.

Stena Recycling AS

Konkurransetilsynet foretok bevissikring hos Stena Recycling AS, inkludert datterselskaper og Østbø AS, for å søke etter bevis i forbindelse med mulig overtredelse av konkurranseloven § 10 og EØS-avtalens artikkel 53, skrev Bergen tingrett videre i sin kjennelse.

Tilsynet fikk adgang til søk etter bevis i alle lokaler, eiendommer, transportmidler og andre oppbevaringssteder, herunder lagringsmedier for elektronisk informasjon som disponeres av foretaket eller andre på foretakets vegne. Beslutningen gjelder ikke adgang til private boliger, skrev Bergen tingrett i juni.

Østbø er Nord-Norges største private aktør innen avfall og gjenvinning. Selskapet har 130 ansatte, med en omsetning på drøyt 250 millioner kroner i fjor.

Østbø og Stena Recycling samarbeider

Anders Mjaaland, fungerende adm. dir. i Østbø, bekrefter at Konkurransetilsynet undersøker om det foreligger brudd på konkurranseloven.

Vi har en ordinær kunde/leverandør relasjon, Stena er et av flere selskap vi selger returmetaller til. Og vi er i noen tilfeller underleverandør/underentreprenør til Stena innen innsamling og håndtering av avfall.

Alvorlige konsekvenser

– Ulovlig prissamarbeid og lignende konkurransebegrensende samarbeid kan foruten bøter og straff også føre til at man blir utestengt fra offentlige anbud.

– Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom aktører i avfallsmarkedet, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones til Konkurransetilsynets hjemmeside.

https://avfallsbransjen.no/2019/09/10/etterforskes-fortsatt-for-ulovlig-samarbeid/

https://avfallsbransjen.no/2019/06/28/siste-nytt-konkurransetilsynet-mistenker-ulovlig-prissamarbeid/