Kuvending av Senterpartiet

Senterpartiet inngår samarbeid med Høyre i Molde. I valgkampen var partiet tydelig mot deponiplanene men går nå sammen med Høyre. Høyre er tydelig på gjennomføring av planene.

Molde kommunes nye varaordfører var i valgkampen tydelig på motstand mot deponi. I VG’s valgautomat svarte han «Helt enig» i «Nei til et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand«. I partidebatten på NRK var han tydelig på Nei til deponi. Etter valget inngår han samarbeid med partiet som arbeider aktivt for deponiet.

Senterpartiets valgprogram :

Senterpartiets valgbrosjyre:

I et intervju med Romsdals Budstikke 11. september om forhandlingene om makt og posisjon svarte den nye varaordføreren: «Når det gjelder deponisaka toner vi ned den». Grunngivingen var at det ikke er sikkert at den kommer tilbake til kommunen. I saken er dette ikke noe nytt som er dukket opp i valgkampen. En kuvending av Senterpartiet.

Alle kandidatene som svarte på VG’s valgautomat svarte Nei til deponi for farlig avfall:

Senterpartiets 2. kandidat til VG: Helt enig i Nei til deponi
Senterpartiets 3. kandidat til VG: Helt enig i Nei til deponi
Senterpartiets 3. kandidat med klar beskjed på Facebook «Molde nye SP er i mot planene for deponi på Raudsand» før valget og undrer seg over at AP ikke har tatt standpunkt.
Senterpartiets 4. kandidat til VG: Helt enig i Nei til deponi
Senterpartiets 5. kandidat til VG: Helt enig i Nei til deponi

I et leserinnlegg i avisene Driva og Romsdals Budstikke 8. juli 2019 var Nye Molde Senterparti kategorisk mot deponi:

https://neitilgiftdeponi.com/2019/07/08/nye-molde-sp-sterkt-kritisk-til-giftdeponi-i-molde-kommune/

En kuvending av et parti fra valgkampen.