Stort sprik mellom samarbeidspartiene

På en pressekonferanse presenterte det nye flertallet i Molde kommune – Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF – hva de har blitt enige om som felles plattform å styre Molde på. Her er det tydelig uenighet mellom partiene, spesielt i spørsmålet om deponi for farlig avfall på Raudsand.

Stor interesse for dagens pressekonferanse på rådhuset.  
        
            (Foto: Ole Bjørner Loe Welde)
Stor interesse for dagens pressekonferanse på rådhuset.   FOTO: OLE BJØRNER LOE WELDE

Romsdals Budstikke hadde en live-dekning med tekst-oppdateringer fra pressekonferansen. De innleggene som omhandler deponispørsmålet viser stort sprik.

Romsdals Budstikke: Et punkt der partiene har vært uenige, er deponi på Raudsand. Det står ikke i avtalen, betyr det at det er rom for uenighet?

Dahl: Grunnen til at det ikke står, er at deponiet er ferdigbehandlet på kommunalt nivå. Nå ligger saka i departementet. Hvis de overstyrer, får vi den tilbake. I saka om avfall som ressurs, så er det mulighet for det hvis miljødirektoratet sier ja. Jeg tror miljødirektoratet gjør en faglig god vurdering av om dette er mulig. Dette er et område med sterke følelser, og har inntrykk av at Høyre står litt alene. Men tror på en bevegelse den andre veien, når folk ser at dette ikke er et giftdeponi, men et anlegg for resirkulering.

Svein Atle Roset, KrF: Det skal være den aller beste teknologi som finnes, som skal brukes der inne. Jeg regner med at direktoratet etter den historia som har vært på Raudsand, ikke vil slippe gjennom noe uten at det blir virkelig god kontroll.

Odd Helge Gangstad, Sp: Vi er imot deponiet. Sikker sjøtransport eksisterer ikke – jeg har vært på sjøen et langt liv. Det er mange kritiske faktorer i dette prosjektet, og sjøtransporten kan være en kjempeutfordring.

https://www.rbnett.no/livestudio/2019/09/12/Slik-skal-de-styre-nye-Molde-Rbnett-19926454.ece

%d bloggere liker dette: