Nabokommunene med kritikk mot Fylkesmannen

I et brev til Kommunaldepartementet (KMD) ber Tingvoll kommune på vegne av Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Kristiansund, Averøy og Halsa om et møte med departementet. Kommunene mener Fylkesmannen ikke har satt seg inn i innsigelsene til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand.

Illustrasjon: Nabokommunene er svært kritisk til Fylkesmannens håndtering av innsigelsene til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand

Kommunene mener Fylkesmannen ikke har vurdert de ulike innsigelsene og at det ikke er gjort rede for alle innsigelsene. I flere tilfeller er problemstillingene kun nevnt uten å vurderes, og i noen tilfeller er viktige momenter knapt nevnt. Kommunene etterlyste dette i et tilsvar til Nesset kommune før planvedtaket uten at det ble vurdert. I følge Plan- og bygningsloven skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.

Kommunene uttaler videre at Fylkesmannen anbefaler at planen blir godkjent uten at det framgår hvilke konkrete vurderinger som er gjort. I retningslinjene for innsigelser i plansaker (rundskriv H-2/14) er det forutsatt at fylkesmannen skal gi sin vurdering og tilråding i forhold til alle innsigelsene i saken.

Oversendingen til KMD vitner om at Fylkesmannen ikke har tatt hensyn til sakens kompleksitet og ikke satt seg inn i innsigelsene fra nabokommunene på Nordmøre.

Utdrag fra rundskriv H-2/14 fra kommunaldepartementet.

%d bloggere liker dette: