Grunnstøting og nødlossing i Freifjorden i 2008

For mindre enn 12 år siden (6. oktober 2008) gikk det 36 000 tonn store skipet Federal Kivalina på grunn i Freifjorden i bra vær. Ombord var det 21 besetningsmedlemmer og 1 los. Skipet skulle til Sunndalsøra som er samme rute som til Raudsand. Den norske losen var lokalkjent og opptatt i mobiltelefonen de siste 15 minuttene før grunnstøtingen. Dette medførte at det var ingen som utførte navigering eller kontroll av seilasen mens skipet holdt stø kurs mot land. Både losen og kapteinen fikk en bot på 30 000 kroner.

Federal Kivalina på grunn FOTO: EIRIK HAUKENES / NRK

I forbindelse med mange uttalelser om at båttransport til Raudsand er sikkert kan det være opplysende å minne om en grunnstøtingen i 2008 hvor en 36 000 tonn stor båt grunnstøtte i bra vær med los ombord. Konsekvensene ved det samme uhellet i dårlig vær kunne vært katastrofalt.

federeal kivalina kart
Kart: Statens havarikommisjon for transport

Nødlossing

På grunn av været var det problemer med å losse skipet for å trekke det av grunnen. Lasten var 36 000 tonn aluminiumsoksid og ved nødlossingen vart skogbunnen i nærområdet farget hvit på grunn av utslipp.

federeal kivalina
FOTO: EIRIK HAUKENES / NRK

Ulykken i 2008 viser at selv for en lokalkjent los er ikke farleden enkel.

Skadene på Federal Kivalina etter grunnstøtingen.

Federal Kivalina presentasjon

https://www.nrk.no/mr/–losen-var-lokalkjent-1.6249917

https://www.nrk.no/emne/federal-kivalina-1.6250684

https://www.nrk.no/mr/feilnavigering-var-arsaken-1.6269154

Lastebåt grunnstøtte