Departementet trosser fylkesutvalget og fastholder dato for Raudsand-befaring

Den politiske ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bebudet befaring på Raudsand 15. oktober.

Dette kolliderer med konstitueringen av det nye fylkestinget, og fylkesutvalget sendte derfor en anmodning om å få befaringen flyttet. Nå har svaret kommet, og det er blankt nei.

Påtroppende fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) mener det er helt avgjørende at fylkeskommunen stiller med politisk ledelse, når departementet også gjør det samme.

Nå er hun usikker på hvordan problemet skal håndteres.

– En løsning kan være at f.eks. Kristin Sørheim fra Senterpartiet får permisjon til å følge befaringen. Noen fra den nye politiske ledelsen i fylkeskommunen må i alle fall være med, sier Torve.

………………………………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/departementet-trosser-fylkesutvalget-og-fastholder-dato-for-raudsand-befaring/s/5-5-168994