Gjenvinningsbedrift ?

Video fra befaringen til departement og direktorat på Raudsand 1. oktober 2019.

Leder i Bergmesteren Raudsand om gjenvinning.

Miljøvernforbundet spør direktøren i Veidekke om hvorfor ikke Møllestøvet blir gjenvunnet.

Nabokommunenes orientering til departementet

Departement og direktorat var på befaring på Raudsand 15. oktober. I den forbindelse var det flere som orienterte. Her er opptak av nabokommunenes presentasjonen.

Video fra møtet med opptak av presentasjonen

Tilstede på møtet var:

 • Kommunal og moderniseringsdepartementet ( KMD)
 • Klima- og miljødepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet Miljødirektoratet
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Sunndal kommune
 • Gjemnes kommune
 • Tingvoll kommune
 • Nesset kommune
 • Bergmesteren Raudsand AS
 • Jeg velger meg et giftfritt Nesset
 • Norges Miljøvernforbund
 • Nesset vekst AS

PDF av presentasjonen den 15. oktober 2019 for Gjemnes, Sunndal og Tingvoll kommuner finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/10/tingvoll-kommune-presentasjon-nesset-befaring-15102019_endelig.pdf

Kjemikalietanker med motorstopp ved Bud

En kjemikalietanker av samme type som vil frakte farlig avfall til Raudsand fikk motorstopp rett utenfor Bud på Hustadvika onsdags ettermiddag. Kystverket fikk informasjon om lasten og vurderte den til å ha et stort forurensningspotensiale. Båten var nær å grunnstøte.

Foto: Det var blant annet 400 tonn bunkersolje om bord på tankskipet Christina, av dette var 40 tonn diesel.  FOTO: ODDBJØRN HARNES

Det var skipet Christina som fikk motorstopp. Båten er 124 meter langt og nesten 10 000 tonn dødvekt. Båten var bygd i 1996 og seiler under norsk flagg. Båten var på vei fra Hustadmarmor i Elnesvågen til Aberdeen i Skotland.

CHRISTINA

Skipet «Christina» har 15 personer om bord. Hovedredningssentralen erklærte Mayday og ba båter i området om å bistå. Redningshelikopter ble også sendt ut.

Tankbåten forsøkte å få ankerfeste. men taubåten «Vivax» og «Frøy Harvest» kom raskt fram til havaristen.

– «Frøy Harvest» bisto og fikk en tamp om bord før taubåten kom fram, opplyser avdelingsdirektør Jarle Øverstveen i Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

– Båten var ganske nærme med å treffe botnen, heldigvis var «Frøy Harvest» i nærleiken og kunne komme å slepe båten vekk frå land, sier, Nils Ole Sunde i hovedredningssentralen til NRK Møre og Romsdal.

Det kan stilles et stort spørsmålstegn ved KU og ROS analysen for giftdeponiet på Raudsand. Faren for båthavari er ifølge utredningene tilnærmet null. Hvordan det kan oppstå så mange uhell med stor mulighet for forurensning uten at det er vektlagt i utredningene er uforståelig.

https://www.tk.no/nyheter/hustadvika/bat/tankbat-har-sendt-ut-mayday/s/5-51-716731

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/10/23/Tankb%C3%A5t-fikk-motorstans-utenfor-Bud-20232241.ece

Bergmesteren Raudsand: NOAH lyver

I en oppsiktsvekkende facebook-post på siden til Vern om Grenland kommenterer daglig leder i Bergmesteren Raudsand. Under et innlegg om NOAHs gjenvinningsprosjekt på Herøya skriver han «NOAH lyver og har heller ikke kjørt pilot på dette» .

Å påstå at en konkurrent lyver er oppsiktsvekkende. Spesielt når daglig leder påstår at anlegget ved Vestforbrenning i København er ferdig i år. På Stena Recycling sin hjemmeside fra 20. mai 2019 omtaler de anlegget som et forsøksanlegg og at forsøket vil holde på til 2021. Dette er et testanlegg på et enkelt forbrenningsanlegg.

Miljødirektoratet skriver i sin vurdering av Raudsand-alternativet: «Det foreligger ikke informasjon i KU om at det er gjort tester av Halosepmetoden for å se om den egner seg i stor skala med input av aske fra mange ulike anlegg«. Kanskje Bergmesteren Raudsand kan legge fram dokumentasjon som svar på Miljødirektoratets vurdering?

Saken omhandler:

https://neitilgiftdeponi.com/2019/10/16/noahs-gjenvinningsprosjekt-vil-lykkes-pa-heroya/

DETTE ER ET OPPROP

58384213_2403456716556153_572276096947453952_n1.jpg

DETTE ER ET OPPROP, et ønske om å bli hørt og en bønn om å bli tatt hensyn til. Det er vi, lokalbefolkningen som bor rundt Tingvollfjorden som blir rammet ved bygging av deponi for farlig avfall rett foran nesen på oss, i et område som utgjør en flik av eierkommunen, Nye Molde, sin bakgård. Det er vi som bor langs kysten der det farlige avfallet skal transporteres i allslags vær, som frykter konsekvensene av forlis utenfor stuevinduene våre. Det er vi som skuer utover åpne deponi med uvisst innhold når vi går på turer i nærområdet vårt, vi som hører lyden av nye fjellhaller som blir til. Det er vi som bygger bedrifter, er matprodusenter, små gründere, store innovatører, reiselivsaktører og tilbydere av opplevelser – som er avhengige av den mangfoldige og grøderike naturen vi jobber så hardt for å ta vare på. Det er våre barn som svømmer i fjorden, leker på strendene og peker på skipene som kommer og drar.

DET ER HER VI BOR, her vi lever livene våre, og det ønsker vi at generasjonene som kommer etter oss også skal kunne gjøre. Vi vet det som den oppvoksende slekt er så smertelig klare over i dag: Naturen er livsgrunnlaget vårt. Vi vil at barna våre skal slippe å måtte rydde opp etter oss som satt med forvalteransvaret før dem. Vi ønsker at vi som har mulighetene til det i dag, skal ta gode valg for å sikre en god fremtid.

VI ØNSKER AT DERE SER OSS, HØRER OSS.

Vil du markere motstand Gå inn på denne siden og signer oppropet.
https://bit.ly/2pZJabb

Miljøkriminalitet i betydelig internasjonal skala

Skrevet av Ola Øverli – publisert på facebook

På Raudsand finnes en betydelig vanadiumholdig forekomst, påvist minst 15,5 mill tonn og sannsynlig 120 mill tonn.

99,95% rent vanadium. Wikipedia

China har nå intensjoner om å begrense sin eksport av vanadium.
Dette har bl.a. ført til omfattende forsøk på vanadiumutvinning i Kimberley Craton i nord Australia.

Dette harmonerer dårlig med hva norske myndigheter foretar seg på Raudsand. Til tross for gjentatte faglige advarsler vurderer våre myndigheter å tillate at det dumpes millioner av tonn med giftig avfall over Europas kanskje største vanadiumforekomst. Dette kan bli MILJØKRIMINALITET i betydelig internasjonal skala.

Enorme fjellhaller for farlig avfall

Det er Enorme fjellhaller som vil bygges på Raudsand. Hvert år skal det bygges en ny.

Vi har visualisert størrelsen på fjellhallene med Hatleliblokka i Molde. I en fjellhall på Raudsand vil det være plass til nesten 10 Hatleliblokker. Illustrasjonen viser Hatleliblokka inne i en tenkt fjellhall.

Det er store mengder med stein som skal ut av fjellet. Hvert år må det skytes ut  450 000 m3 fjell. Dette tilsvarer ca 1.26 millioner tonn med sprengt fjell noe som gir cirka  5 500 tonn med sprengt fjell hver arbeidsdag som må fraktes bort! Like foruroligende er at samme mengde med europeisk farlig avfall skal inn i fjellet igjen.

Til sammenligning var raset fra Veslemannen i Romsdal den 5. september 2019 på 54 000 m3. Dette er bare 12 % av hva som skal ut av fjellet årlig på Raudsand.

Med en høyde på 60 meter er tunnelene høyere enn Stad skipstunnel. For at de største hurtigrutene skal kunne passere er Stad skipstunnel 49 meter. Dette er 11 meter lavere enn tunnelene på Raudsand. I løpet av fem år vil det bli fraktet ut mer stein fra fjellet på Raudsand enn fra hele Stad skipstunnel. 

Stad skipstunnel er dimensjonert for de største hurtigruteskipene.

For å sammenligne høyden på tunnelene er Seilet hotell 54 møter høyt (uten masta). Det vil fortsatt være igjen seks meter for å nå høyden på deponitunnelene.

Seilet hotell i Molde er 54 møter høyt uten masta, fjellhallene er 60 meter høye.

Skjuler Nesset kommune noe for oss?

31. oktober 2017 kunne vi lese i avisene at ordføreren i Nesset mente at folket på Raudsand kunne sove trygt og at det ikke var noe å bekymre seg over.

Saken den gang handlet om betydelige mengder, 27 tonn, ulovlig lagret avfall på området til gamle Rødsand Gruber. Sekkene ble funnet i sammenheng med at folk var inne i tunellen som leder til personsjakta.

Samtidig ble det oppdaget gassdannelse fra personsjakta, noe de fleste har fått med seg.

Leserbrev fra Synnøve Almås Harstad, Raudsand.

Mandag denne uken kommer det ny oppsiktsvekkende informasjon frem på nettsiden neitilgiftdeponi.com, som også deler sine artikler på Facebook. Overskriften til artikkelen var: Nesset kommune anklager Real Alloy for dumping av avfall.

Her kan en lese at det i mail fra Nesset kommune til Miljødirektoratet blir fremsatt påstander om at Real Alloy angivelig skal ha laget seg en slags kniv for å kunne senke sekker ned i sjakten. Forfatteren av mailen sier at det ikke kan bekreftes på grunn av manglende dokumentasjon. I samme mail blir miljødirektoratet oppfordret til å ikke ta kontakt med bedriften angående opplysningene som kommer frem i korrespondansen. Dette på grunn av mistanken om at Real Alloy kan tukle med beviser.

Kan også nevnes at mailen er sendt som kopi til (anonymisert)@storvik.lu. Dette er epostadressen til firmaet som eier Bergmesteren Raudsand AS.

Mailen er sendt fra Nesset kommune tirsdag 12. desember 2017, altså bare litt over en måned etter at ordføreren går ut i avisene for å berolige folket på Raudsand.

Her begynner spørsmålene å stille seg i lang kø.

Hva var meningen med å sende mailen som kopi til utbygger av deponiet? Hvilket samarbeid har Nesset kommune med utbygger?

Hva var agendaen for mailen?

Var det for å stikke kjepper i hjulene på en bedrift som slet med utfordringer?

7. november 2017 holder Real Alloy et informasjonsmøte på Raudsand Samfunnshus der naboer og andre interesserte er invitert. Bedriften har i en årrekke slitt med luktutslipp som har vært til store ulemper for naboene. Virksomheten ble i 2016 stengt på grunn av at de ikke greide å følge miljødirektoratets krav. I mars 2017 fikk de grønt lys av miljødirektoratet for gjenoppstart i en prøveperiode. Etter store investeringer og oppgraderinger har de nå full drift. Etter møtet på samfunnshuset har dialogen mellom Real Alloy og naboene vært upåklagelig. På disse møtene har bedriften, naboer og en representant fra kommunen deltatt.

Naboene har endelig begynt å få tiltro til bedriften og at de gjør det de kan for å forbedre seg.

Men så skjer dette, kommunen sitter visst på informasjon uten dokumentasjon. De kontakter miljødirektoratet for å informere om rykter.

Er dette en vanlig kommunikasjonsform for en kommune? Jobber ikke Nesset kommune for arbeidsplasser?

Står eksisterende arbeidsplasser i veien for eventuelt nye?

Vi naboene som har hatt luktplagene og kjempet for friskluft har blitt beskyldt for å være mot arbeidsplasser. Også i saken mot det store nasjonale deponiet. Vi er bekymret for fremtidige utslipp, hvordan vil dette påvirke folkehelsa? Hva skjer om det skulle bli store utslipp til sjø? Hva med miljøet?

Vi er kjempe glade for at Real Alloy endelig får det til å fungere og at de kan holde aktiviteten i gang på Raudsand. Kjempe flott! Vi er ikke redde for arbeidsplasser.

Har vi igjen grunn til å være bekymret over hva bedriften bedriver?

I natt var enda en søvnløs natt med mange tanker om hva en skal tenke og tro. Kommunen kommer med beskyldninger om bedriften, tuftet på rykter.

Hvem kan vi stole på? Bedriften som viser så gode resultater at de har fått tillatelse til videre drift? Kan vi stole på miljødirektoratet som skal følge opp? Eller skal vi stole på kommunen som går ut og betrygger folket med at Raudsand er en trygg plass og bo, samtidig som de sitter på slik informasjon om miljøkriminalitet?

Hva har Nesset kommune gjort for å eventuelt bekrefte/avkrefte ryktene?

For ikke lenge siden ble jeg intervjuet på riksdekkende TV der Nesset ordføreren også ble intervjuet. Der sier han at motstanden er basert på følelser. Miljøgifter handler ikke om følelser? Det er en reell fare for hva vi bringer videre til det ufødte liv, og ødeleggelser av jorden vi låner. Det er vel ikke unaturlig om følelser blir berørt når man setter seg inn i fakta, det motsatte er bekymringsverdig. Å bli sett ned på for å ha følelser er noe jeg rett og slett ikke bryr meg om!

4. september i år var det et arrangement på Seilet i regi av Jeg velger meg et giftfritt Nesset. Der var det en paneldebatt hvor Nesset ordføreren henviser til en ryddig prosess i forbindelse med deponisaken.

Det ble av en eller annen grunn ikke åpnet for spørsmål fra publikum. Jeg hadde et spørsmål til deg Rolf Jonas!

Synes du at det er en ryddig prosess, at høyre representanter i kommunestyret møter opp på feiringen sammen med utbygger på Raudsand gård, samme kveld som kommunestyret vedtar reguleringsplanen?

Raudsand gård er Veidekke’s eiendom, for de som ikke er kjent med dette.

Har du samvittighet til å si at vi kan sove trygt når kommunen sitter på den informasjonen de tydeligvis gjør?

Mange av mine spørsmål vil nok stå ubesvarte. Men jeg håper virkelig at Real Alloy tar til motmæle og at sannheten kommer til overflaten en dag.

Bekymringsverdig at slik kan skje på kommunalt plan. Nesset kommune må komme med en forklaring!

Synnøve Almås Harstad, Raudsand.

«Moderne» renseanlegg på Raudsand

Veidekke bygger opp et stort anlegg for å ta imot farlig avfall på Raudsand. Firmaet har fått tillatelse til å lagre forurenset masse på eiendommen på Raudsand inntil nødvendige tillatelser blir gitt. For å forhindre utslipp er det bygd et «moderne» renseanlegg.

Veidekkes renseanlegg for forurenset masse på Raudsand.

Renseanlegget består av en gammel åpen, rusten og bulkete container. Denne er plassert i fjøra med direkte utløp til sjø. Det er to digre avløpsrør som har utløp i containeren. Det renner en gråaktig væske fra avløpsrørene gjennom containeren og direkte ut i Sunndalsfjorden. Det vil kun være grus som fanges opp i containeren forutsatt at den tømmes.