Sluttkrav til møllestøvdeponiet

Miljødirektoratet med krav og frister til Bergmesteren.

Miljødirektoratet har nå gitt Bergmesteren Raudsand AS spesifikke krav for avslutning og etterdrift av møllestøvdeponiet, Deponi 2, på Raudsand.

Bergmesteren har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å etablere et nytt deponi på området, der det er anslått å ligge ca. 30.000 tonn møllestøv som nå skal tildekkes.

Bergmesteren har utarbeidet avslutnings- og etterdriftsplan, og Miljødirektoratet stiller disse kravene til sluttføring:

Før 30. april 2020 må utslipp i sigevann kartlegges og dokumenteres, og forslag til finansiell sikkerhet må innsendes.

Og: Møllestøvdeponiet skal være ferdig avsluttet 31. oktober i 2020, og deponiet skal registreres i Grunnforurensningsdatabasen, skriver direktoratet.

Om reguleringsplan for området blir vedtatt av Kommunaldepartementet, må bedriften søke om å få opphevet vilkårene for overdekking av møllestøvdeponiet.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/10/03/Sluttkrav-til-m%C3%B8llest%C3%B8vdeponiet-20090730.ece