Enorme fjellhaller for farlig avfall

Det er Enorme fjellhaller som vil bygges på Raudsand. Hvert år skal det bygges en ny.

Vi har visualisert størrelsen på fjellhallene med Hatleliblokka i Molde. I en fjellhall på Raudsand vil det være plass til nesten 10 Hatleliblokker. Illustrasjonen viser Hatleliblokka inne i en tenkt fjellhall.

Det er store mengder med stein som skal ut av fjellet. Hvert år må det skytes ut  450 000 m3 fjell. Dette tilsvarer ca 1.26 millioner tonn med sprengt fjell noe som gir cirka  5 500 tonn med sprengt fjell hver arbeidsdag som må fraktes bort! Like foruroligende er at samme mengde med europeisk farlig avfall skal inn i fjellet igjen.

Til sammenligning var raset fra Veslemannen i Romsdal den 5. september 2019 på 54 000 m3. Dette er bare 12 % av hva som skal ut av fjellet årlig på Raudsand.

Med en høyde på 60 meter er tunnelene høyere enn Stad skipstunnel. For at de største hurtigrutene skal kunne passere er Stad skipstunnel 49 meter. Dette er 11 meter lavere enn tunnelene på Raudsand. I løpet av fem år vil det bli fraktet ut mer stein fra fjellet på Raudsand enn fra hele Stad skipstunnel. 

Stad skipstunnel er dimensjonert for de største hurtigruteskipene.

For å sammenligne høyden på tunnelene er Seilet hotell 54 møter høyt (uten masta). Det vil fortsatt være igjen seks meter for å nå høyden på deponitunnelene.

Seilet hotell i Molde er 54 møter høyt uten masta, fjellhallene er 60 meter høye.