Miljøkriminalitet i betydelig internasjonal skala

Skrevet av Ola Øverli – publisert på facebook

På Raudsand finnes en betydelig vanadiumholdig forekomst, påvist minst 15,5 mill tonn og sannsynlig 120 mill tonn.

99,95% rent vanadium. Wikipedia

China har nå intensjoner om å begrense sin eksport av vanadium.
Dette har bl.a. ført til omfattende forsøk på vanadiumutvinning i Kimberley Craton i nord Australia.

Dette harmonerer dårlig med hva norske myndigheter foretar seg på Raudsand. Til tross for gjentatte faglige advarsler vurderer våre myndigheter å tillate at det dumpes millioner av tonn med giftig avfall over Europas kanskje største vanadiumforekomst. Dette kan bli MILJØKRIMINALITET i betydelig internasjonal skala.