Truer vår reine natur

Rauma-ordfører Yvonne Wold (SV) vil ikke være taus i spørsmålet om avfallsdeponi på Raudsand. – Giftdeponiet er uønsket, sier ordfører Wold.

– Rauma kommunestyre har ikke sagt noe om planene for et giftdeponi på Raudsand. Jeg mener det er på tide å ta bladet fra munnen. Sett fra Raumas side må vi rett og slett unngå at det kommer et giftdeponi på Raudsand. Et giftdeponi vil være en trussel mot alle som skal selge matprodukt, selge reiselivsopplevelser, ja mot den reine naturen som er den viktigste merkevaren Rauma har, sier ordfører Yvonne Wold til Romsdals Budstikke.

……………………………………………………..

– Rauma kommunestyre har ikke gitt noen uttalelse om avfallsdeponiet?

– Nei, saka har ikke vært diskutert i kommunestyret. Jeg tror ikke Rauma har vært spesielt invitert til å uttale seg om dette. Men deponiplanene angår oss i høyeste grad. Derfor mener jeg det er nødvendig å si: Vi må unngå at det kommer et giftdeponi på Raudsand i Nesset, sier Yvonne Wold.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/10/14/%E2%80%93-Truer-v%C3%A5r-reine-natur-20162566.ece