Holder kortene tett til brystet

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Kommunal- og moderniserings- departementet vil ikke gi signaler om utfallet av departementets behandling av reguleringsplanen for Bergmesteren på Raudsand. Avgjørelsen er neppe klar før våren 2020.

Delegasjonen fra Tingvoll og Gjemnes klare til å si klart fra hva de mener om deponiplanene. På bildet: Jørgen Jensen fra Gjemnes, tingvollordfører Ingrid Waagen, Arne Magnus Aasen, Gjemnes, Per Gunnar Løset, Tingvoll, Heidi Jordahl, Gjemnes, Milly Bente Nørset, Tingvoll, kommunedirektør Odd Arild Bugge, Tingvoll og gjemnesordfører Knut Sjømæling. 
Delegasjonen fra Tingvoll og Gjemnes klare til å si klart fra hva de mener om deponiplanene. På bildet: Jørgen Jensen fra Gjemnes, tingvollordfører Ingrid Waagen, Arne Magnus Aasen, Gjemnes, Per Gunnar Løset, Tingvoll, Heidi Jordahl, Gjemnes, Milly Bente Nørset, Tingvoll, kommunedirektør Odd Arild Bugge, Tingvoll og gjemnesordfører Knut Sjømæling. Foto Sigmund Tjelle

I overkant av førti departementsfolk, representanter fra Miljødirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning, fylkeskommunen, utbygger og nabokommunene var representert i kommunestyresalen og seinere under tirsdagens befaring på Raudsand. Bakgrunnen for møtet er innsigelsene fylkeskommunen og nabokommunene har reist til reguleringsplanen som åpner for at det kan etableres et deponi for farlig uorganisk avfall i bygda.

…………………………………………………..

https://www.driva.no/nyheter/2019/10/15/Holder-kortene-tett-til-brystet-20172980.ece