Det nye fylkestinget sier Nei til deponi

Klima- og miljøsatsing: Det store bildet for det nye regimet som skal styre Møre og Romsdal er tydeligere satsing på gode klimaløsninger. Men samtidig varsler partiene kutt i ferje- og bussruter. Fra venstre: Randi Walderhaug Frisvoll (KrF), Kristin Sørheim (Sp), Tove-Lise Torve (Ap), Yvonne Wold (SV), Carl Johansen (MDG) og Pål Farstad (Venstre).  
    
      (Foto: RICHARD NERGAARD)
Sier nei til deponi for farlig avfall på Raudsand. Fra venstre: Randi Walderhaug Frisvoll (KrF), Kristin Sørheim (Sp), Tove-Lise Torve (Ap), Yvonne Wold (SV), Carl Johansen (MDG) og Pål Farstad (Venstre).   FOTO: RICHARD NERGAARD

I den politiske avtalen for valgperioden 2019-2023 mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre er er det tydelig motstand mot deponiplanene på Raudsand.

I punkt 11 under Klima- og miljø står det: «Vi sier nei til etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand, vil at Staten skal rydde opp i eksisterende avfallsdeponi og vil ha vurdert drivverdighet av gjenværende mineralressurser. «

Når nesten alle de andre partiene i opposisjon er motstandere av planene er det en tilnærmet enstemmighet også i det nye fylkestinget.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/10/15/Slik-skal-de-seks-samarbeidspartiene-styre-M%C3%B8re-og-Romsdal-de-neste-fire-%C3%A5ra-20173612.ece