Ordførerne vil møte departementet

Vil ha rettens vurdering om planen godkjennes slik den foreligger.

Det ble altfor dårlig tid til å informere på tirsdagens møte. Nabokommunene ber derfor om et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne presentere synspunktene våre på en grundigere måte, sier planingeniør Per Gunnar Løset i Tingvoll kommune.

Tingvoll kommune er blant nabokommunene som har levert et grundig høringssvar til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Saksbehandler Per Gunnar Løset uttalte seg på tirsdagens møte svært kritisk til planen. Han viste til at den er mangelfull i forhold til utredning av sentrale spørsmål.

…………………………………………..

Tok ikke hensyn

Han er klar på at reguleringsplanen har åpenbare feil og mangler. Han har tiltro til at departementet gjør en grundig jobb og tror ikke at de godkjenne planen slik den foreligger.

– Er det Nesset kommune som ikke har gjort en god nok jobb med reguleringsplanen?

– De har i alle fall ikke vurdert grundig nok våre innvendinger, sier Løset.

Dersom planen likevel skulle bli godkjent mener nabokommunene at det kan bli en rettslig prøving av et slikt vedtak.

……………………………………………………..

https://www.driva.no/nyheter/2019/10/16/Ordf%C3%B8rerne-vil-m%C3%B8te-departementet-20181121.ece

%d bloggere liker dette: