Deponiplanene: Miljødirektoratet avviser klagene fra kommunene og «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Miljødirektoratat ga i august Bergmesteren Raudsand tillatelse for Deponi 2 på Raudsand, samt sorteringsanlegg for bunnaske. Tillatelsen inneholdt også avslutningskrav for møllestøvdeponiet på samme lokalitet.

Vedtakene ble påklaget av «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» og Sunndal, Tingvoll og Gjemnes kommuner. Klagene er nå avvist av Miljødirektoraret.

………………………………………………………………………………

Miljødirektoratet skriver i sitt avslag at Tingvoll kommune ikke er å regne som part i saken. Dermed beror en vurdering av klagerett på om Tingvoll kommune har rettslig klageinteresse i saken. Klagen avvises med begrunnelse i at Tingvoll kommune verken er part i saken eller har rettslig klageinteresse.

…………………………………………………………….

Klagen fra «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» er avvist fordi de, som det står, «ikke angir hva det klages på og hva dere ønsker endret.»

……………………………………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/sunndal/deponiplanene-miljodirektoratet-avviser-klagene-fra-kommunene-og-jeg-velger-meg-et-giftfritt-nesset/s/5-5-171914