Kontrollutvalget i fylket: Var ikke inhabil under befaring

Kristin Sørheim var ikke inhabil da hun representerte fylkeskommunen på informasjonsmøtet og befaringen om deponisaken på Raudsand 15. oktober.

Kristin Sørheim var ikke inhabil da hun 15. oktober representerte fylkeskommunen på informasjonsmøte og befaring på Raudsand, fastslår Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Arild Myhre

Det ble konklusjonen i Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune onsdag. Bakgrunnen for at saken ble tatt opp, var at utvalget hadde fått en henvendelse fra en ikke navngitt kommunestyrerepresentant i Nesset om Sørheims habilitet i saken.

……………………………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/politikk/raudsand-deponi/kontrollutvalget-i-fylket-var-ikke-inhabil-under-befaring/s/5-51-721130