Ett av de største inhabilitets-overtramp jeg har opplevd

I en henvendelse til Kontroll-utvalget i fylkeskommunen ber en representant fra Nesset Kommunestyre undersøke inhabilitet til fylkeskommunens representant. Kontrollutvalget konkluderte med at vedkommende er habil i et møte 30. oktober 2019.

Vedkommende uttaler i henvendelsen sendt kontrollutvalget :

  • Utpekt til å framføre vedtaket fra Fylkesstyret som hun selv var erklært inhabil i
  • Det er mange med meg som syns at dette ikke er bra
  • Torve forsøkte til og med å få flyttet møte i Eidsvåg
  • Hennes rolle i dette er absolutt egnet til å svekke hennes tillit
  • Personlig mener jeg at dette er ett av de største inhabilitets-overtramp som jeg har opplevd i mitt snart 40-årige politiske liv
  • Jeg ber dere behandle dette så fort som mulig

Brevet kan lastes ned her (avsenderen er sladdet):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/11/fjernet-til-kontrollutvalget-1.pdf

Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune konkluderte med at representanten ikke var inhabil da hun representerte fylkeskommunen på informasjonsmøtet og befaringen om deponisaken på Raudsand 15. oktober.