Åpner for Raudsand som sted for avfallsdeponi

Et ekspertutvalg peker på flere alternativer for et deponi for farlig avfall og mener at Brevik kan utelukkes. Porsgrunn jubler, mens Bellona er bekymret.

Bergmesteren Raudsand AS. Foto: Øyvind Leren
Bergmesteren Raudsand AS. Foto: Øyvind Leren

Utvalget mener at Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal, som har vært nevnt som alternativ siden 2016, er et egnet sted for et avfallsdeponi. I tillegg nevner de fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane.

Regjeringen nedsatte ekspertutvalget om farlig avfall i april i år.

Bellona-leder Frederic Hauge er sterkt kritisk til utvalgets vurdering, som ble lagt fram mandag.

– Vi er nå tilbake til start. Jeg er dypt bekymret for den videre situasjonen for farlig avfall i Norge. Dette går sterkt imot det Miljødirektoratet tidligere har anbefalt, sier Hauge til NTB.

Dagens deponi på Langøya utenfor Holmestrand er fullt i 2022.

I 2016 besluttet regjeringen å utrede Brevik i Porsgrunn kommune som alternativ for et avfallsdeponi for farlig avfall, og i november i fjor ga Miljødirektoratet grønt lys for lagring av farlig avfall i Dalen gruver i Brevik. Det har ført til betydelig motstand i kommunen.

Ingen realistiske alternativer

Hovedgrunnen til at Brevik utelukkes, er at sementprodusenten Norcem har besluttet videre drift i Dalen gruver.

– Det lå som et grunnleggende premiss i den opprinnelige utredningen at man så på ledige gruverom der det var avsluttet drift. Når det finnes andre alternativer, bør man heller konsentrere seg om å tilrettelegge for at de blir en realitet, sier utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange.

Det er ikke gjennomført en dyptgående analyse av Odda og Gudvangen, understreker utvalgslederen.

– Men det er seriøse aktører som har jobbet fram disse alternativene, og vår vurdering er at dette er reelle og solide initiativer, sier hun.

Bellona-Hauge er sterkt uenig. Ingen av utvalgets forslag er per i dag realistiske alternativer med tanke på den korte tiden som gjenstår til Langøya-deponiet er fullt, mener Hauge.

Full seier

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) var til stede på fremleggingen og gleder seg over utvalgets vurdering.

– Dette er en full seier og en gledens dag for alle i Grenland, sier Kåss.

Hauge forstår at saken vekker sterke reaksjoner, men mener risikoen først og fremst er knyttet til transport og behandling av farlig avfall.

Bellona jobber for at behandlingsanlegget fortsatt skal holde til på Langøya, og at det dermed kun er ferdigbehandlet avfall som skal til et deponi i Brevik.

– Avfallet som er behandlet riktig, er rimelig ufarlig, sier Hauge.

– Ingen avgjørelse er tatt

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) understreker at ingen avgjørelser er tatt. Han sier at de tar med seg utvalgets anbefalinger, men kan ikke si noe om når det skal tas en beslutning om hvor deponiet skal ligge.

– Dette er en tydelig anbefaling fra utvalget, men det er et sett av anbefalinger, sier han til NTB.

Også i Raudsand i Nesset har et eventuelt avfallsdeponi blitt møtt med reaksjoner. Aksjonsgruppen «Giftfritt Nesset» jobber for å stanse planene.

Lodve Solholm, tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann i Møre og Romsdal, leder gruppa. Han sier til NRK at det er positivt at utvalget peker på flere alternativer enn Raudsand og håper det nye kommunestyret i nye Molde går imot planene om et deponi.

https://ksu.no/artikler/ksu-no/98621-apner-for-raudsand-som-sted-for-avfallsdeponi