Dette sier utvalget om Raudsand

«Utvalget vurderer Raudsand som en av flere aktuelle lokaliteter.»

Fire lokaliteter vurdert

Utvalget har gjort en nærmere vurdering av Dalen Gruver i Telemark og Raudsand i Møre og Romsdal, som det er utarbeidet konsekvensutredninger for. I tillegg har utvalget valgt å omtale to andre lokaliteter som har kommet opp som mulige nye alternativer under utvalgets arbeid.

Dette gjelder fjellmassivet Mulen i Odda (Hordaland), der Boliden deponerer eget avfall i fjellhaller, og Jorddalsnuten i Gudvangen (Sogn og Fjordane), der Gudvangen Stein tar ut steinmasser i underjordiske gruver.

……………………………………………….

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/11/04/Dette-sier-utvalget-om-Raudsand-20316670.ece