Ekspertutvalg utelukker Brevik som sted for avfallsdeponi – peker på Raudsand og to andre alternativ

Et ekspertutvalg mener Brevik kan utelukkes som et alternativ for deponi for farlig avfall. – Full seier for Brevik, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss.

– Dette er en full seier og en gledens dag for alle i Grenland, sier Kåss.

Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022. Miljødirektoratet ga i november i fjor grønt lys for lagring av uorganisk farlig avfall i Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn. Dette har møtt betydelig lokal motstand i Porsgrunn og nabokommunen Bamble.

……………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/11/04/Ekspertutvalg-utelukker-Brevik-som-sted-for-avfallsdeponi-peker-p%C3%A5-Raudsand-og-to-andre-alternativ-20314783.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/11/04/Peker-p%C3%A5-Raudsand-20319766.ece