Full jubel i Brevik – åpner for alternativer til deponi

Mandag morgen la regjeringens ekspertutvalg frem sin rapport om farlig avfall. Utvalget konkluderer med at det bør finnes andre steder å ha deponi enn i gruvene i Brevik.

Det har vært knyttet stor spenning til resultatet av rapporten. Ikke minst i Brevik, som har fryktet at deponiet blir lagt til Norcems gruver.

Utvalgsleder Ingrid R. Lorange kom med oppløftende nyheter til motstanderne lokalt.

Anbefaler å legge til rette for andre initiativ

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg om farlig avfall i april i år. Utvalgets mandat har vært å vurdere hvordan farlig avfall kan reduseres.

Utvalget har vurdert flere steder for etableringen av et avfallsdeponi, i tillegg til Brevik.

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal ses på som et alternativ. Utvalget peker på fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane, det skriver NTB.

– Utvalget ser Raudsand som en av flere mulige lokaliteter, men vurderingene våre er at det også finnes flere enn dette. De andre alternativene vi har nevnt er for å vise at det finnes flere. Hvor mange vet vi ikke, sier Lorange.

……………………………………………….

https://www.nrk.no/telemark/apner-for-alternativer-til-deponi-i-brevik-1.14768096