Ber om at deponiplanene på Raudsand behandles på nytt i nye Molde kommune

Molde Sp, KrF, Venstre og FrP har signert og sendt avgårde et brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor de peker på en rekke årsaker til hvorfor reguleringsplanen for Raudsand bør behandles på nytt.

I brevet skriver de at dette er en stor og kompleks sak, med stor innvirkning for hele regionen. De ber derfor om at kommunal- og moderniseringsdepartementet sender planen tilbake til nye Molde kommune for behandling før endelig avgjørelse tas.

…………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/11/09/Ber-om-at-deponiplanene-p%C3%A5-Raudsand-behandles-p%C3%A5-nytt-i-nye-Molde-kommune-20357165.ece