Miljødirektoratet tilrår at reguleringsplanen for deponi på Rausand godkjennes

Kan ikke iverksettes tiltak før de er godkjent etter forurensningsloven.

Miljødirektoratet tilrår at Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand kan godkjennes, men de planlagte tiltakene kan ikke iverksettes uten nødvendige tillatelser etter forurensningsloven.

………………………

https://www.driva.no/nyheter/2019/11/09/Milj%C3%B8direktoratet-tilr%C3%A5r-at-reguleringsplanen-for-deponi-p%C3%A5-Rausand-godkjennes-20355452.ece