Miljødirektoratet tilrår at reguleringsplanen for deponi på Rausand godkjennes

Kan ikke iverksettes tiltak før de er godkjent etter forurensningsloven.

Miljødirektoratet godkjenner Bergmesteren for Rausand sin reguleringsplan for deponi.  FOTO: OIVIND LEREN

Miljødirektoratet tilrår at Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand kan godkjennes, men de planlagte tiltakene kan ikke iverksettes uten nødvendige tillatelser etter forurensningsloven.

………………………

https://www.driva.no/nyheter/2019/11/09/Milj%C3%B8direktoratet-tilr%C3%A5r-at-reguleringsplanen-for-deponi-p%C3%A5-Rausand-godkjennes-20355452.ece