Skal ha møte om deponi fredag

Klima og miljøminister Ola Elvestuen skal ha eit innspelsmøte om anbefalingane frå ekspertutvalet om farleg avfall i Oslo fredag 15. november. Her vil blant anna aktørane for deponiet som kan komme til Raudsand i Nesset, få moglegheita til å gje sine innspel til utvalets rapport.

https://www.nrk.no/mr/skal-ha-mote-om-deponi-fredag–1.14780002