Lokale aktører stiller hos Elvestuen

Raudsand- tilhengere og -motstandere vil kommentere ekspertutvalgets rapport om farlig avfall.

FIKK RAPPORT: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utvalgsleder Ingrid Lorange, da ekspertutvalget overleverte sin rapport 4. november. Nå kommer innspill til rapporten. 
    
      (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix)
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utvalgsleder Ingrid Lorange, da ekspertutvalget overleverte sin rapport 4. november. Nå kommer innspill til rapporten.  FOTO: OLE BERG-RUSTEN / NTB SCANPIX

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holder fredag 15. november innspillsmøte om anbefalingene fra ekspertutvalget om farlig avfall. På møtet vil berørte aktører få muligheten til å gi sine innspill til utvalgets rapport. Anbefalingene i rapporten berører en rekke aktører, som industribedrifter, avfallsbehandlere og kommuner.

Flere aktører tilknyttet Raudsand som mulig lokalitet for deponi for farlig avfall, stiller. Med på møtet blir blant andre:

 • Nesset kommune
 • Tingvoll, Sunndal og Gjemnes kommuner
 • Bergmesteren Raudsand/Stena og
 • Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

………………………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/11/14/Lokale-akt%C3%B8rer-stiller-hos-Elvestuen-20394781.ece