Mange kommuner slurver

Mange kommuner slurver med å registrere områder som er forurenset, sier saksbehandler Trygve Moxness i Norges Miljøvernforbund.

Deponi: -Det er ingen god grunn til at Nesset ikke har registrert dette deponiet i Miljødirektoratets database for grunnforurensing, mener Norges Miljøvernforbund. Arkivbilde. 
Det er ingen god grunn til at Nesset ikke har registrert dette deponiet i Miljødirektoratets database for grunnforurensing, mener Norges Miljøvernforbund.

Torsdag det ble kjent at Norges Miljøvernforbund, med leder Kurt Oddekalv i spisen, gikk til anmeldelse av Nesset kommune. Bakgrunnen for anmeldelsen er det miljøvernforbundet mener er kommunens manglende oppfølging når det gjelder å registrere grunnforurensing på Raudsand. Miljøvernforbundets saksbehandler, Trygve W. Moxness, viser i anmeldelsen til at manglende registering er brudd på gjeldende forskrifter som blant annet sier at innbyggerne har rett til denne typen miljøinformasjon.

«Nesset kommune oppfordres om å sette fortgang i å registrere grunnforurensning på Raudsand i Miljødirektoratet sin database for Grunnforurensning. Det finnes også flere andre steder i Nesset kommune der det er grunnforurensning som ikke er registrert i Miljødirektoratet sin database for Grunnforurensning, Det bes om at Nesset kommune også sørger for å få registrert disse andre stedene,» skriver miljøvernforbundet i anmeldelsen.

Moxnes synes det er leit at på tross av at flere av forurensede områder på Raudsand er kjent for kommunen, så er det fortsatt svært mangelfull registrering av grunnforurensingen i databasen til Miljødirektoratet.

Ikke mulig å kontrollere

Moxness sier kommunen, ved å unlate registering av forurensingen, har fratatt sine egne innbyggere, beslutningstakere, nabokommuner og miljøvernorganisasjoner mulighet til å kontrollere hvilke områder på Raudsand som er forurenset. Det er heller ikke mulig å kontrollere alvorlighetsgraden av den eksisterende miljøforurensingen.

Miljøvernforbundet skriver at de antar at det kan være opportunistisk adferd som gjør at Nesset kommune fremdeles ikke har etterlevd sin plikt og registrert grunnforurensingen på Raudsand i miljødirektoratets database for grunnforurensing.

Moxness mener det er et paradoks at kommunen arbeider for å få anlagt et deponi for farlig avfall på Raudsand når de ikke har kontroll på avfallet som alt ligger i området.

– De må i det minste vise at de klarer å ha kontroll på deponiene de alt har før de tenker på nye.

Frykter informasjon kan gå tapt

Mange kommuner slå seg sammen med nabokommuner fra nyttår. Moxness frykter informasjon om eksisterende miljøforurensing kan gå tapt om områdene som er forurenset ikke registreres i miljødirektoratets base for grunnforurensing. Han mener derfor det haster for alle kommuner som har forurensede områder p få registeringen på plass.

https://www.driva.no/nyheter/2019/11/15/%E2%80%93-Mange-kommuner-slurver-20390868.ece