Mange kommuner slurver

Mange kommuner slurver med å registrere områder som er forurenset, sier saksbehandler Trygve Moxness i Norges Miljøvernforbund.

Torsdag det ble kjent at Norges Miljøvernforbund, med leder Kurt Oddekalv i spisen, gikk til anmeldelse av Nesset kommune. Bakgrunnen for anmeldelsen er det miljøvernforbundet mener er kommunens manglende oppfølging når det gjelder å registrere grunnforurensing på Raudsand. Miljøvernforbundets saksbehandler, Trygve W. Moxness, viser i anmeldelsen til at manglende registering er brudd på gjeldende forskrifter som blant annet sier at innbyggerne har rett til denne typen miljøinformasjon.

………………………………………

https://www.driva.no/nyheter/2019/11/15/%E2%80%93-Mange-kommuner-slurver-20390868.ece