Nye Molde kommunestyre har omgjøringsadgang for reguleringsplanen på Raudsand

Avgjørelsene ligger på rekke og rad klare til å overkjøre lokaldemokratiet i Møre og Romsdal. Innsigelseskommunene Tingvoll, Gjemnes og Sunndal har fremmet en serie med tungtveiende miljømessige og samfunnsmessige hensyn som ikke har blitt tatt i betrakting av Nesset kommune eller av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Mekling er ikke foretatt, men er erstattet med et kort møte som er satt til den 11. desember.

Avgjørende beslutning om å legge et nasjonalt deponi på Raudsand kan komme i statsråd fredag 13. desember. Hvis beslutning fattes den 13. desember, vil ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha hatt tid til å vurdere det som fremkommer under møtet den 11. desember fra innsigelseskommunene. Dette innebærer at regjeringen med Venstre, KrF, Fremskrittspartiet og Høyre kommer til å treffe et vedtak som overkjører Nye Molde kommune og innsigelseskommunene. Representanter for åtte av ni partier i kommunestyret har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få reguleringsplanen tilbake til ny behandling, fra alle partier, unntatt Høyre. Kommer denne hastesaksbehandlingen av at Regjeringen vil unngå at Nye Molde kommune skal få behandle saken? Kommunalminister Monica Mæland, du må svare på hvorfor det haster å ta stilling til dette.

………………………………………………

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2019/12/02/Nye-Molde-kommunestyre-har-omgj%C3%B8ringsadgang-for-reguleringsplanen-p%C3%A5-Raudsand-20517901.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/nye-molde-kommunestyre-har-omgjoringsadgang-for-reguleringsplanen-pa-raudsand/o/5-5-177103

https://www.driva.no/meninger/2019/12/03/Nye-Molde-kommunestyre-har-omgj%C3%B8ringsadgang-for-reguleringsplanen-p%C3%A5-Raudsand-20530121.ece