Innkaller til hastemøte om deponi for farlig avfall

Næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen har innkalt bransjen til et hastemøte 5. desember. Tema: å finne overgangsløsninger for behandling og deponering av farlig avfall inntil en erstatning for Langøya er på plass.

Kapasiteten på NOAHs deponi for farlig, uorganisk avfall utenfor Holmestrand er snart sprengt, etter vel 25 års bruk. Hvor skal eventuelle nye fasiliteter ligge? Foto: Norsk Avfallshåndtering

Samtidig har Klima- og miljøministeren bestemt at ekspertrapporten om farlig avfall blir sendt ut på formell høring. Fristen er satt til 15. januar.

Høringsdokumentene finner du her!

Blant dem som er innkalt til hastemøtet førstkommende torsdag, er Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Avfall Norge. NFFA var en av de sterkeste pådriverne for at rapporten skulle sendes på høring.

NOAHs anlegg snart fullt

Per i dag finnes det kun ett deponi i landet som kan håndtere uorganisk, farlig avfall. Det er anlegget til Norsk Avfallshåndtering (NOAH) på Langøya utenfor Holmestrand. Slik det ser ut nå, vil kapasiteten være brukt opp senest i løpet av 2024.

På møtet 5. desember skal det diskuteres om det finnes «alternative lokaliteter/prosjekter for å etablere behandlingsløsninger og deponi som kan dekke det nasjonale behovet for overgangsløsninger, og på lang sikt».

Det er legges også opp til et oppfølgingsmøte i midten av januar neste år, trolig etter at høringsfristen til ekspertrapporten er gått ut.

Veldig dårlig tid

Det har hastet lenge å få ett eller flere erstatninger på plass. Norsk Industri er én av dem som har «dyttet» på myndighetene for å få avgjort hvor et nytt nasjonalt deponi skal ligge. Uten å lykkes med det.

I rapporten om farlig avfall pekte ekspertutvalget riktignok på flere mulige plasseringer, men foreslo intet bestemt sted. Derimot utelukket det Brevik som beliggenhet.

Overgangsløsninger

Nå inviterer både nærings- og klima- og miljøministeren altså til et hastemøte med avfallsbransjen – for å finne overgangsløsninger inntil det er avgjort hvor det nye, nasjonale deponiet (eller flere) skal ligge. Overgangsløsninger som bransjen i utgangspunktet ville unngå, og som den har advart mot.

https://avfallsbransjen.no/2019/12/02/hastemote-om-deponi-for-farlig-avfall