Innkaller til hastemøte om deponi for farlig avfall

Næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen har innkalt bransjen til et hastemøte 5. desember. Tema: å finne overgangsløsninger for behandling og deponering av farlig avfall inntil en erstatning for Langøya er på plass.

Samtidig har Klima- og miljøministeren bestemt at ekspertrapporten om farlig avfall blir sendt ut på formell høring. Fristen er satt til 15. januar.

Blant dem som er innkalt til hastemøtet førstkommende torsdag, er Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Avfall Norge. NFFA var en av de sterkeste pådriverne for at rapporten skulle sendes på høring.

…………………………………………………………

https://avfallsbransjen.no/2019/12/02/hastemote-om-deponi-for-farlig-avfall