Bergmesteren bryter frister

Bergmesteren Raudsand / Veidekke / Stena / Mepex overholder ikke fristene til Miljødirektoratet. I tillatelsen til sorteringsanlegg for bunnaske fikk selskapene en frist til 1. november 2019 som de ikke overholdt. Etter purring lagde Stena Recycling en egen utredning. Etter utallige mailer om rettelser fra Miljødirektoratet fikk de endelig sendt inn en «utredning».

Det kan stilles spørsmål om hvordan Miljødirektoratet kan godkjenne dette! Under vises en oppsummering av kommunikasjonen, det advares om en lang artikkel.

Forsiden på tillatelsen for «Sorteringsanlegg for bunnaske».
Fristene som er angitt i vedtaket av 29.08.2019.
11. nov 2019 kl 09:20: Miljødirektoratet purrer Veidekke og Bergmesteren Raudsand (sendt til en mail-adresse i Luxemburg). Understreking i rødt er foretatt av Nei til Giftdeponi.
11. nov 2019 kl 09:28: Konsulenten til Stena Recycling svarer etter 8 minutter fra sin adresse i firmaet Mepex.
11. nov 2019 kl 13:11: Miljødirektoratet vil ikke forhåndsvurdere informasjonen.
11. nov 2019 kl 13:45: Bergmesteren Raudsand svarer Miljødirektoratet at arbeidet er satt på vent.
13. nov 2019 kl 09:37: Miljødirektoratet opplyser om at frister skal holdes.
14.nov 2019 kl 09:51: Stena Recycling opplyser om at de arbeider med etablering av et annet anlegg enn det anlegget som det var vist til i søknaden. Og «I en travel hverdag forsvant alle tanker» om fristene.
14. nov 2019 kl 14:04: Miljødirektoratet vil ha en «konkret frist i løpet av dagen».
14. nov 2019 kl 17:41: Konsulenten til Stena Recycling sender på vegne av Bergmesteren Raudsand fra firmaet Mepex sin mail-adresse. Konsulenten mener han er et bedre alternativ enn en støyekspert på vurdering av støy!
Det legges ved et enkelt bilde over støysonene. Bildet ser ikke ut til å være fra en beregning men det er tegnet i et enkelt dataprogram?

Bildet av støysonene er interessant. Hvordan støyen stopper i kommunegrensa mot Gjemnes er utrolig. Støyen stopper på kommunegrensa både på land og sjø!

Mepex-konsulenten vurderer sin egen kompetanse som bedre enn en ekstern lydtekniker. Den esksterne lydteknikeren vil ikke «ha spesifikk kompetanse»! Konsulenten foreslår å måle lydnivåene nå anlegget settes i drift for så å rapportere til Miljødirektoratet.
For å vurdere grunnforurensningen baserer seg på at «Kjentfolk på stedet har en klar oppfatning at det ikke er forurensninger i grunnen»!
Konsulenten forskutterer at farlig avfallsanlegget etableres og da vil området graves opp noe som ikke medfører behov for grunnundersøkelser!
For finansiell garanti foreslås det at Veidekke (morseleskapet) garanterer.
18. nov 2019 kl 09:35: Miljødirektoratet påpeker at verdiene av metallene skal settes til 0,- og ikke som konsulenten har foreslått.
Miljødirektoratet opplyser om at de ikke godtar garanti fra Veidekke.
18. nov 2019 kl 09:37: Konsulenten spør om hvorfor verdien skal beregnes for farlig avfall og ikke ordinært avfall.
18.nov 2019 kl 09:42: Miljødirektoratet påpeker at verdien skal vurderes etter farlig avfall.
19 nov. 2019 kl 13:20: Konsulenten fra Stena Recycling sender fra firmaet Mepex sin mail om finansiell sikkerhet på vegne av Bergmesteren Raudsand.
Fra regnearket for finansiell sikkerhet. Deler av regnearket var sladdet av Miljødirektoratet men Nei til Giftdeponi har lagt inn riktige verdier som fremkommer i andre deler av mailene.

Nesten alle mailene og utredningen er innsendt av same konsulent som representerer Stena Recycling. Enkelte ganger sender han fra Mepex-mail, andre ganger fra Stena Recycling-mail og på vegne av Bergmesteren Raudsand. Ingen av mailene er undertegnet med firma men kun navn.

Kan Miljødirektoratet godkjenne dette?

%d bloggere liker dette: