Deponiplanene angår oss alle, i bygd og by

Undertegnet av:

  • Gunnhild Meringdal, FRP
  • Kim Thoresen-Vestre, Molde SV
  • Anders Torvik, medlem i Molde AP
  • Ivar Aasgaard Røsand, Rødt Molde
  • Rolf Arne Hamre, Molde SP
  • Knut Ivetsen Foseide, Molde MDG

Det er på høy tid at nye Molde kommune går gjennom reguleringsplanen for farlig avfall på Raudsand på nytt. Det er for mye som står på spill, og vi kan ikke sitte stille i båten og vente på at staten tar avgjørelsen uten å ha selv tatt styring som ny storkommune.

Vanskelig sak. Planene om giftdeponi på Raudsand er en stor og vanskelig sak, med mange følelser. Dette gjelder også innad i de fleste politiske partiene Det er potensielt mye kapital og flere arbeidsplasser i bildet, og det gjør vektingen mellom natur og mennesker vanskelig. Samtidig er det nettopp trusselen mot naturen og de kommende generasjoner som skal leve i regionen som dette først og fremst gjelder. Avgjørelsen er derfor i høyeste grad aktuell å ta opp på i Moldes nye kommunestyre.

Mange innsigelser. Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy, Kristiansund og Halsa kommuner har alle levert innsigelser mot deponiplanene. Det samme har fylkeskommunen. Motstanden er med andre ord stor i regionen. Denne motstanden gjør det også vanskelig å forsvare at planene går videre uten at den blir tatt opp på nytt. Det blir de nye folkevalgtes oppgave å forvalte dette ansvaret.

Utslippene i naturen allerede høye. Naturkrisen kjenner vi nå godt til. Tapet av naturmangfold er like alvorlig som klimakrisen, og henger også tett sammen med denne. Plante- og dyreliv i fjordene og på land inngår ikke politiske vedtak, de har bare tålegrenser. Utslipp av miljøgifter på grunn av et deponi på Raudsand – enten lokalt eller under transport – vil bidra til en ødeleggelse av naturen som vi ikke har råd til. Argumentet om at «ett sted må avfallet være» er ikke godt nok; det er i dag fullt mulig å gjenvinne størstedelen av avfallet, som svovelsyre og flyveaske. De delene som faktisk må lagres, er det smartere å lagre i flere og mindre tørre deponi.. Samtidig utgjør den lange transporten av giftig avfall til sjøs og på land en risiko som er vanskelig å ane rekkevidden av.

Vi må ta ansvar nå . Kommunestyret i nye Molde må ta ansvar nå, og ikke skyve saken framfor seg. Det er ingen som er tjent med at vi unnlater å behandle reguleringsplanen ordentlig i lys av alvorlighetsgraden av konsekvensene. Vi vil derfor sterkt anbefale at saken behandles på ny i nye Molde kommune.

Innlegg i papirutgaven av Romsdals Budstikke

%d bloggere liker dette: