Ikke vanskelig å forstå at ordfører Kåss i Porsgrunn er glad

Det er tross alt forskjell på å dumpe ubehandlet farlig avfall i ei gammel gruve, rett under føttene på 30.000 innbyggere og det at Norges og Nordens fremste på tunneldrift og avfallsbehandling, Veidekke og Stena Recykling, bygger nye, trygge fjellhaller, og resirkulerer mye av det farlige avfallet, og der nærmeste nabo bor omtrent 1 km unna. Fjellhallene som planlegges på Raudsand blir forinjisert og sprengt ut med den best tilgjengelige teknologien som er tilgjengelig. Mitt spørsmål til Jacobsen blir da, hvorfor er du så i mot at avfallet blir tatt hånd om og gjenvunnet så langt teknologien tillater det pr. i dag?

………………………………………….

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/ikke-vanskelig-a-forsta-at-ordforer-kass-i-porsgrunn-er-glad/o/5-5-177586

%d bloggere liker dette: