Drittpakker på sosiale medier

Bilde av den delte artikkelen

Bergmesteren Raudsand serverer drittpakker på sosiale medier. Bergmesteren Raudsand skal bygge ut et internasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Tingvoll kommune er en sterk motstander av utbyggingen.

Bergmesteren Raudsand delte 6. desember 2019 kl 15:39 en artikkel fra Tidens Krav i en fb-gruppe. Tidens Krav publiserte artikkelen 14. november 2019.

Kunnskapsløse politikere

En fb-kommentar til innlegget fra daglig leder og eier av Bergmesteren Raudsand

En håpløs kommune

En fb-kommentar til innlegget fra en sentral person i Veidekke og planene på Raudsand

Nei til Giftdeponi mener at Tingvoll kommune må snarest rydde i aktuelt deponi.