Møter kommunaldepartementet i dag

Kommunene som har reist innsigelser mot deponiplanene på Raudsand i Nesset, skal i møte med Kommunal- og arbeidsdepartementet i formiddag. Også lederen for Ordfører- og rådmannskollegiet blir med på møtet med statssekretæren. Både Nesset kommune og fylkesmannen har anbefalt departementet å godkjenne reguleringsplanen, mens flere nabokommuner mener det ikke er tatt nok hensyn til innsigelsene.

https://www.nrk.no/mr/moter-kommunaldepartementet-i-dag-1.14818084