Ikke vedtak før årsskiftet

Kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland svarer den 12. desember 2019 på spørsmålet fra Jenny Klinge (SP) om Nye Molde kommune vil få anledning til å behandle reguleringsplanen. Det er departementet som skal avgjøre om innsigelsene skal «takast til følgje eller ikkje».

I svaret skriver Mæland: Vi er kjent med at saka er set på dagsorden på neste møte for kommunestyret i nye Molde kommune. Departementet vil be om å bli orientert om utfallet av denne handsaminga. Det vil ikkje bli fatta vedtak i saka før årsskiftet.

Departementet har mottatt innsigelser fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Gjemnes kommune, Sunndal kommune og Tingvoll kommune.

Brevene sendt fra Rødt Molde, Molde SV, MDG Molde og Nesset Arbeiderpartilag vil sammen med brevet fra Molde Sp, Molde Krf, Molde V og Molde Frp inngå i departementet sitt grunnlag for håndtering av innsigelsene.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=78062

%d bloggere liker dette: