Møtte departementet – som ikke har bestemt seg

Representanter for kommunene Averøy, Gjemnes, Halsa, Tingvoll, Sunndal og Møre og Romsdal fylkeskommune møtte onsdag departementet for å drøfte reguleringsplanen for Raudsand.

Møte i departementet: Fra v. Ola Rognskog (ordfører i Halsa), Ingrid Ovide Rangønes (ordfører i Averøy), Ståle Refstie (ordfører i Sunndal), Knut Sjømæling (ordfører i Gjemnes), Lars Jacob Hiim (statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet), Ingrid Waagen (ordfører i Tingvoll), Per Gunnar Løset (rådgiver i Tingvoll) og Kristin Sørheim (Møre og Romsdal fylkeskommune).
Møte i departementet: Fra v. Ola Rognskog (ordfører i Halsa), Ingrid Ovide Rangønes (ordfører i Averøy), Ståle Refstie (ordfører i Sunndal), Knut Sjømæling (ordfører i Gjemnes), Lars Jacob Hiim (statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet), Ingrid Waagen (ordfører i Tingvoll), Per Gunnar Løset (rådgiver i Tingvoll) og Kristin Sørheim (Møre og Romsdal fylkeskommune).

Det er disse kommunene som i hovedak blir berørt av tiltaket, mens Nesset/Nye Molde kommune er berørt bare på en liten brøkdel av kystlinja.

– Vi hadde et godt møte der vi fikk utdypet hvorfor vi mener reguleringsplanen for deponiet for farlig avfall på Raudsand må avvises. Etter vår mening er den full av uakseptable feil og mangler, sier sunndalsordfører Ståle Refstie.

Kommunene mener det er så alvorlige formelle feil og mangler i den foreliggende reguleringsplanen at den ikke kan godkjennes, og viser til en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen som støtter kommunenes syn.

………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/naringsliv/deponiet-motte-departementet-som-ikke-har-bestemt-seg/s/5-5-179068