Vil ha omkamp om deponi

Flere parti vil nå ha omkamp om Raudsand-deponiet i nye Molde kommunestyre. Men saka kan bli stoppet før den kommer i gang.

Reguleringsplanen for Raudsand i Nesset står på sakslista til kommunestyret i Nye Molde torsdag 19. desember – med tittelen «Opphevelse og omgjøring av vedtak i Nesset kommunestyre 23.05.19».

Planen fra Nesset åpner som kjent for etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall, og har skapt stort engasjement. Nabokommuner og fylkeskommune har reist innsigelser, og kommunalministeren skal avgjøre utfallet.

På møteinnkalling for det forestående kommunestyremøtet presiseres det at møteleder, eller en tredel av kommunestyret, etter Kommuneloven kan motsette seg at det treffes realitetsvedtak i saken. Det finnes ingen dokumenter til saka.

……………………………………………………

– Må vurdere

Ordfører Torgeir Dahl (H) opplyser at saka er satt på sakskartet etter initiativ fra en tredel av kommunestyret.

– De har anledning til å kreve at saka settes på agendaen. Men det følger ingen utredning med, siden dette er basert på initiativet. Så får vi se på om kommunestyret har grunnlag for å behandle saka, sier Dahl. Han viser til at dette handler både om at kommunestyret må vurdere om de føler at de har nok kunnskap om saka, og om det juridiske.

– Formelt sett skal det nye kommunestyret fram til nyttår arbeide forberedende med den nye kommunen som etableres fra 1. januar, eksempelvis med budsjett og økonomi. Dessuten opphører Nesset kommune først ved nyttår. Det blir da et spørsmål om det nye kommunestyret nå kan overprøve vedtak fra eksisterende kommunestyre i Nesset, sier Dahl.

Stopper saka?

– Det poengteres at møteleder kan motsette seg realitetsvedtak, du mener du kan stoppe saka?

– Ja.


https://www.rbnett.no/nyheter/2019/12/12/Vil-ha-omkamp-om-deponi-20599316.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/12/12/Vil-ha-omkamp-om-deponi-20605191.ece