Statsråd om Raudsand i Nesset

Stortingsrepresentant Jenny Klinge i Senterpartiet har bedt om at nye Molde kommune må få reguleringsplanen for giftdeponi på Raudsand inn til ny behandling. Hun har stilt spørsmålet til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (bildet), som nå har kommet med sitt svar. Raudsand i Nesset er ett av alternativene for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall, som har møtt stor motstand flere. Nesset kommunestyre har sagt ja, men fra nyttår blir de en del nye Molde kommune. Mæland sier de er kjent med at saka er satt på dagsorden på neste møte for kommunestyret i nye Molde kommune og at departementet vil be om å bli orientert om utfallet av denne behandlingen. Det vil ikke bli fatta vedtak i saka før årsskiftet, ifølge Mæland.

https://www.nrk.no/mr/statsrad-om-raudsand-i-nesset-1.14822145

%d bloggere liker dette: