Kva kan ordføraren gjere for at saken blir mest mulig opplyst?

Bjørn Jacobsen (SV), representant i Molde kommunestyre hadde et leserinnlegg i Aura Avis 6. desember 2019. I innlegget varsler Jacobsen at han vil stille ordføreren et spørsmål i kommunestyret om deponisaka: «Kva kan ordføraren i Molde gjere for at saken blir mest mulig opplyst for kommunestyret og befolkinga i Molde?«

Bjørn Jacobsen på tur i Nesset kommune. Foto fra Facebook.

Dette innlegget fikk noen utrolige karakteristikker i et innlegg på en facebook-gruppe for Bergmesteren Raudsand:

  • et helt vilt leserinnlegg 
  • fantasien i hans innlegg..
  • noe av det desidert mest luftige i deponidebatten så langt
  • det han sier overgår som nevnt den villeste fantasi 
  • den lite skjulte hensikt å torpedere
  • verden vil bedras atter engang!

Stortingsrepresentant

Bjørn Jacobsen er en tidligere stortingsrepresentant og han tok da opp problemene på Raudsand i spørretimen på Stortinget. I artikkelen «Avfallet ingen ville vite av» i Dag og Tid fra 2010 har avisen intervjuet den daværende stortingsrepresentanten:

«– Det er ei nasjonal skam at dette avfallet ligg der enno, seier Bjørn Jacobsen.
Som stortingsrepresentant for SV tok han opp Aluscan-saka fleire gonger i spørjetimen og bad miljøvernminister Børge Brende om å avklare kven som skulle ha ansvaret for å rydde opp etter Aluscan. Brende gav uklare svar og viste til at det var SFT som handterte saka.

– Sjølvsagt skulle det vore rydda opp skikkeleg etter Aluscan. Men eg er dessverre ikkje overraska over at det ikkje har skjedd, sidan Aluscan gjekk konkurs og ein ikkje kunne ta bedrifta for dette lenger, seier Jacobsen, som no arbeider for Grønn Hverdag.
– Det er ikkje rett at lokalsamfunn skal sitje att med børa etter slike bedrifter. Når bedrifta ikkje kan rydde opp etter seg, bør ein bruke statlege midlar til oppryddinga. Da ville truleg staten òg sjå at det trengst strengare reglar for industrien, seier Jacobsen.
«

Hele artikkelen fra 2010 kan være verdt å lese:

https://neitilgiftdeponi.com/2010/10/29/avfallet-ingen-ville-vite-av/

Får vi ikke lov – rydder vi ikke opp

Oppryddingen etter de deponerte sekkene brukes som en brekkstang for å få tillatelse til det internasjonale deponiet for farlig avfall: