Interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre

Figur 18 Sjøområdeplana (interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre) er vedtatt i de øvrige 10 kommune (2018) og legger til rette for utvikling innen akvakultur. Mørk blått er avsatt til akvakultur. Nesset kommunes sjøareal er merket rødt og kommunen har ikke ferdigbehandlet kommunedelplanen for sjøområdene.
Figur 19 Forholdet til framtidige akvakulturlokaliteter er ikke nevnt eller vurdert. Nærmest er Kattvik i Gjemnes og Samuelsberget i Tingvoll. Honnhammarvika og Hegerbergtrøa er godkjente lokaliteter.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/

%d bloggere liker dette: