Null-alternativet

Valgt Nullalternativ gir feil vurderingsgrunnlag av fordeler ved tiltaket. I møllestøvdeponiet (deponi 2) er det gitt oppryddingspålegg, og det faller på sin egen urimelighet at avslutning av møllestøvdeponiet på noen skal kunne vektlegges som argument for gjennomføring av farlig avfallsbehandling og -deponi, samt for deponiene 4 og 5 for ordinært avfall.

Figur 1 Kun deponi 2, 3 og 6 kan ha positiv betydning for å hindre vanngjennomstrømming og utvasking fra møllestøvet og de eksisterende deponiene i gruvene.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/