Veidekke lurer NVE

 • Veidekke fjernet krav i reguleringsplanen om sikring mot flom.
 • Veidekke informerte ikke NVE eller andre om at kravet var fjernet.
 • NVE opplyser at de ikke var klar over at kravet var fjernet.
 • Kommunestyret var ikke orientert om at kravet var fjernet.
 • Hvorfor skjuler Veidekke fjerningen av sikringen mot flom?
 • Nesset kommune opplyste ikke om at krav var fjernet.
 • Fylkesmannen oppdaget ikke at krav var fjernet.

Foto: Et stort jordras gikk fredag ettermiddag 29. mars 2019 mellom Angvik og Raudsand, ikke langt fra deponiområdet.

Publisert 2. januar 2020

Dokument fra 21. september 2018 med krav om at det «kreves terrengomarbeiding» i $9.1

I reguleringsbestemmelsene som er sendt NVE er det et rekkefølgekrav i $ 9.1 hvor det «kreves terrengomarbeiding av opprinnelig bekkeløp for Holåvåbekken«.

Flomvurdering utarbeidet av Norconsult. Uten forandring på bekken er det flomfare på området. Blå farge viser hvor det er mulig at vannet vil oversvømme industriområdet.
NVE sender brev 9. november 2018.

I et brev sendt fra NVE 9. november 2018 vises det til at det i $ 9.1 er satt krav om terrengendring før en utbygging kan gjennomføres.

I brevet fra 9. november 2018 viser de til kravet om terrengendring i $ 9.1.
Brev fra NVE 7. februar 2019 hvor de vurderer at de nye dokumentene godkjennes. NVE er ikke klar over at $ 9.1 er fjernet.

I brevet fra NVE den 7. februar 2019 vurderer NVE at de nye dokumentene godkjennes. NVE er på dette tidspunkt ikke klar over at rekkefølgekravet om terrengendring av bekkeløp i $ 9.1 er fjernet. Utbygger har her fjernet rekkefølgekravet om terrengendring for å unngå flom på industriområdet. Industriområder som er omfattet av storulykkeforskriften kan ikke anlegges på områder hvor det er fare for flom.

Utbygger fjerner krav om sikring

I reguleringsbestemmelsene fra 29. november 2018 er kravet om terrengendring i $ 9.1 fjernet. Tidligere $ 9.2 erstatter punktet som er fjernet.

I de nye rekkefølgekravene har utbygger enkelt og greit fjernet hele rekkefølgekravet og erstattet det med tidligere $ 9.2.

I en e-post fra NVE til Tingvoll kommune den 4. desember 2019 kommer NVE med disse opplysningene:

 • Det er riktig at permanent endring av terrenget ved Holåvollbekken er og har vært en forutsetning for å sikre planområdet mot flomfare.
 • Bestemmelsene til planen hadde i § 9.1 et rekkefølgekrav om at det skulle gjennomføres permanent endring av Holåvollbekken for å sikre planområdet mot flomfare på tilstrekkelig måte.
 • Vi (NVE) kjenner ikke til hvorfor rekkefølgekravet er tatt ut.
 • Vi (NVE) har ikke registrert denne endringen mellom våre brev datert 09.11.2018 og 07.02.2019.
E-posten sendt fra NVE 4. desember 2019 er skrevet av en Senioringeniør i NVE.

Nabokommunene har lagt fram følgende for departementet:

 • Hvorfor er rekkefølgebestemmelsen fjernet i vedtatt plan?
 • Uten noen saksbehandling
 • I strid med forutsetningene i KU og planbeskrivelsen
 • En åpenbar og alvorlig saksbehandlingsfeil
 • Permanent terrengendring i bekken er forutsetning for konklusjonen i KU
 • Gjennomføring kan kun sikres ved en rekkefølgebestemmelse

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/flomfare-pa-industriomradet/